Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o występowaniu wścieklizny

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W WĘGROWIE

ZYGMUNT MARCINOWSKI

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W WĘGROWIE INFORMUJE, IŻ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OBECNIE WYSTĘPUJE WŚCIEKLIZNA ZWIERZĄT.

PRZYPOMINA, iż zgodnie z art. 56 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3.  miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia” Uchylanie się od tego obowiązku zgodnie z  art.85 ust la - podlega karze grzywny.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII ZALECA RÓWNIEŻ SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE KOTÓW MIMO BRAKU TAKIEGO OBOWIĄZKU.

INFORMUJĘ, IŻ NA TERENIE POWIATU WĘGROWSKIEGO BĘDĄ PROWADZONE KONTROLE SZCZEPIEŃ PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE.

Prowadzone są również badania monitoringowe zwierząt padłych podejrzanych o wściekliznę, ze szczególnym uwzględnieniem drapieżnych zwierząt dzikich, które są zwierzętami wskaźnikowymi.

Należy więc informować Powiatowego Lekarza Weterynarii o  przypadkach padłych zwierząt dzikich oraz o przypadkach zwierząt wykazujących objawy wskazujące na wściekliznę.

29.10.2021
więcej

Zaszczep pupila, to tylko chwila

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię informacyjną „Zaszczep pupila, to tylko chwila” promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.

29.10.2021
więcej

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
28.10.2021
więcej

Uwaga! Zmiana godzin pracy PSZOK

28.10.2021
więcej

Dofinansowanie z WFOŚiGW dla OSP z Gminy Łochów

Ponad 180 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu węgrowskiego. Dodatkowo blisko 150 tys. zł Fundusz przekaże pięciu gminom z powiatu węgrowskiego na usuwanie azbestu.

Fundusz sfinansuje zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Środki trafią do dwóch jednostek OSP. OSP Łochów ul. Fabryczna otrzyma 18 819 zł, a OSP Sokółka otrzyma 19 764,20 zł.

27.10.2021
więcej