Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

W Dniu Strażaka

04.05.2020
więcej

UWAGA RODZICE

30.04.2020
więcej

Wypłata dopłat do materiału siewnego na finiszu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Do 29 kwietnia 2020 r. wypłaciła rolnikom z tego tytułu 62 mln zł.

30.04.2020
więcej

Niepodległa #mojaflaga - Wywieś flagę!

29.04.2020
więcej

Informacja Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 23 kwietnia 2020 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na mocy nowelizacji rozporządzenia działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostanie zawieszone do 3 maja 2020 r.

29.04.2020
więcej