Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Dyżury oddziałów przedszkolnych w przerwie wakacyjnej 2021 r. w placówkach oświatowych Gminy Łochów

28 czerwca – 18 lipca 2021 r. – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie i Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach;

19 lipca – 8 sierpnia 2021 r. – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie i Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku;

9 sierpnia – 29 sierpnia 2021 r. – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie;

23 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r. – Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie.

24.05.2021
więcej

Weź pieniądze i posadź las – wkrótce ruszy nabór wniosków

 

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się będzie starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

24.05.2021
więcej

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wnioski do 30 czerwca

Termin przyjmowania wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 z ostał wydłużony o miesiąc. Do 30 czerwca o bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw.

24.05.2021
więcej

Razem dla Rozwoju Doliny Liwca

Zapraszamy do odpowiedzi na pytania:
Jak według Ciebie powinien wyglądać obszar partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca w 2030 roku?
Z czym powinien się kojarzyć?
Jakie cechy powinny wyróżniać ten obszar wśród innych obszarów województwa?
Co - jako mieszkańcy – chcielibyśmy osiągnąć?

odpowiedzi prosimy kierować w wiadomości zwrotnej lub na podany adres e-mail: b.mech@gminalochow.pl

Razem dla Rozwoju Doliny Liwca

 21.05.2021
więcej

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020  r.,  poz.  1057) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ...
21.05.2021
więcej