Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Telefony Urzędu Miejskiego

________________________________________

 

dłonie

 

 

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA

TEL. (25) 64 37 800

FAX.  (25) 64 37 883

 

BIURO BURMISTRZA

TEL. (25) 64 37 806

FAX.  (25) 64 37 880

 

NACZELNIK WYDZIAŁU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO (WOA)

TEL. (25) 64 37 805

 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

TEL. (25) 64 37 837

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

TEL. (25) 64 37 836

 

INFORMATYCY

TEL. (25) 64 37 888

TEL. (25) 64 37 887

 

PROMOCJA GMINY

TEL. (25) 64 37 814

 

KADRY

TEL. (25) 64 37 885

 

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

TEL. (25) 64 37 823

 

REFERAT KOMUNIKACJI - POWIAT WĘGRÓW (FILIA W ŁOCHOWIE)

TEL. (25) 64 37 860

FAX. (25) 64 37 861

 

SKARBNIK

TEL. (25) 64 37 803

 

Z-CA SKARBNIKA

TEL. (25) 64 37 804

 

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

TEL. (25) 64 37 828

 

KIEROWNIK REFERATU PODATKÓW I OPŁAT (RPO)

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

TEL. (25) 64 37 825

 

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

TEL. (25) 64 37 822

 

WYMIAR PODATKU

TEL. (25) 64 37 824

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

TEL. (25) 64 37 844

TEL. (25) 64 37 843

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DODATKI MIESZKANIOWE

TEL. (25) 64 37 848

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MGOPS)

KIEROWNIK MGOPS

TEL. (25) 64 37 840

 

NACZELNIK WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI (WGKI)

TEL. (25) 64 37 849

 

Z-CA NACZELNIKA WGKI

DROGI

TEL. (25) 64 37 816

 

INWESTYCJE

TEL. (25) 64 37 838

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

TEL. (25) 64 37 817

FAX. (25) 64 37 881

 

KASA

TEL. (25) 64 37 826

 

KIEROWNIK USC

URZĄD STANU CYWILNEGO

TEL. (25) 64 37 834

 

DOWODY OSOBISTE

TEL. (25) 64 37 832

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

TEL. (25) 64 37 831

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

TEL. (25) 64 37 819

 

GOSPODARKA KOMUNALNA (LOKALOWA)

TEL. (25) 64 37 812

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO

TEL. (25) 64 37 813

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

TEL. (25) 64 37 811

 

KIEROWNIK REFERATU GEODEZJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (RGPP)

TEL. (25) 64 37 830

 

GEODEZJA GMINNA

TEL. (25) 64 37 833

 

OBRONA CYWILNA (SPRAWY WOJSKOWE) I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

TEL. (25) 64 37 823

 

P.POŻ., OSP

TEL. (25) 64 37 829

 

KOMENDANT GMINNY OSP

PAWEŁ ŁABAJ

TEL. 797 953 349