Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Budżet Partycypacyjny

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 ROK

Budżet obywatelski  -  demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Łochowa (miasta Łochów) decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego.

Drodzy Mieszkańcy Miasta Łochów, zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów inwestycyjnych i społecznych, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Decyzją Rady Miejskiej w Łochowie, na potrzeby Budżetu Obywatelskiego 2020 r. przeznaczono 100 tys. zł. w  tym 80% na projekty inwestycyjne i 20% na projekty społeczne.

29.08.2019
więcej

Budżet partycypacyjny 2019 - Wyniki Głosowania

Informacja dotycząca liczby głosów oddanych przez mieszkańców osiedla Łochów w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok

 

więcej

Budżet partycypacyjny na rok 2019 - GŁOSOWANIE

Głosowanie mieszkańców osiedla Łochów w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu partycypacyjnego na rok 2019 w dniach 01.10.2018 r. – 19.10.2018 r.

 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr LXI/435/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu partycypacyjnego na rok 2019: ...

01.10.2018
więcej

Budżet Partycypacyjny 2019

 

ZGŁOŚ PROJEKT

Budżet partycypacyjny - demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec osiedla Łochów (miasta Łochów) decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego.

 

Drodzy Mieszkańcy Miasta Łochów, zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów inwestycyjnych i społecznych, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019.

 

Decyzją Rady Miejskiej w Łochowie, na potrzeby Budżetu Partycypacyjnego 2019 r. przeznaczono 200 tys. zł. w  tym 80% na projekty inwestycyjne i 20% na projekty społeczne.

 

Propozycję projektu może zgłosić mieszkaniec osiedla Łochów na formularzu (wzór do pobrania). Już na etapie składania wniosku inicjatywę musi popierać przynajmniej 10 mieszkańców, potwierdzając to pisemnie. Formularze można składać do specjalnej skrzynki z napisem ,,Budżet Partycypacyjny 2019’’ w terminie do 14 września 2018r. w zamkniętej kopercie.

 

 

 

To pierwszy ważny etap w procesie wyłaniania zwycięskiej inwestycji. O kolejnych będziemy informować na bieżąco.

 

Więcej informacji w załączniku poniżej, który zawiera –

 - Uchwałę Nr LXI/435/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019r., 

- Zasady i tryb przeprowadzania budżetu partycypacyjnego na rok 2019,

- Formularz zgłoszenia projektu do budżetu partycypacyjnego 2019,

- tabela - Lista mieszkańców  popierających propozycję projektu w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019.,

- Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu do budżetu partycypacyjnego gminy Łochów na 2019 rok.

 

POBIERZ PLIK:

Uchwała Nr LXI/435/2018 Rady Miejskiej w Łochowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych