Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 ROK


ostatnai modyfikacja: 02.09.2019
dodane: 29.08.2019

Budżet obywatelski  -  demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec osiedla Łochów (miasta Łochów) decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego.

Drodzy Mieszkańcy Miasta Łochów, zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów inwestycyjnych i społecznych, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Decyzją Rady Miejskiej w Łochowie, na potrzeby Budżetu Obywatelskiego 2020 r. przeznaczono 100 tys. zł. w  tym 80% na projekty inwestycyjne i 20% na projekty społeczne.

 

Propozycję projektu może zgłosić mieszkaniec Łochowa na formularzu (wzór do pobrania). Już na etapie składania wniosku inicjatywę musi popierać przynajmniej 10 mieszkańców, potwierdzając to pisemnie. Formularze można składać do specjalnej skrzynki
z napisem ,,Budżet Obywatelski 2020’’ w terminie do 16 września 2019 r. w zamkniętej kopercie.

 

To pierwszy ważny etap w procesie wyłaniania zwycięskiej inwestycji. O kolejnych będziemy informować na bieżąco.

 

Więcej informacji w załączniku poniżej, który zawiera:

1)      Uchwałę  Nr X/88/2019 w Łochowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Łochowa dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020r.,

2)      Zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego na rok 2020,

3)      Formularz zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego 2020,

4)      tabela - Lista mieszkańców  Popierających propozycję projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.,

5)      Zgodę opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego gminy Łochów na 2020 rok.

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

autor: A.Pigul


przejdź do archiwum wiadomości