Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

CZYSTE POWIETRZE

Skorzystaj z dotacji "Czyste powietrze"

17.11.2021
więcej

Czyste Powietrze 2.0

Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami. Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

21 października 2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.

21.10.2020
więcej

Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 15.05.2020r

Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE - opis ze zmianami od 15 maja 2020 r.

 

więcej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Burmistrz Łochowa informuje, że Gmina Łochów zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

14.11.2019
więcej

CZYSTE POWIETRZ PREZENTACJE

Czyste Powietrze prezentacja - wniosek o dofinansowanie (pobierz plik PDF)

Czyste powietrze prezentacja - wniosek o płatność (pobierz plik PDF)


Wszystko o programie CZYSTE POWIETRZE - strona NFOŚiGW


Dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku o dotację/pożyczkę:

Do rejestracji w portalu Beneficjenta wymagane będzie podanie adresu e-mail (na ten adres przyjdzie link aktywacyjny do portalu, czas na aktywację – 3 dni), dopiero aktywne konto na portalu beneficjenta umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie. Wniosek zostanie wysłany w wersji elektronicznej oraz wydrukowany dla Beneficjenta. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami można będzie złożyć w Urzędzie Miejskim w Łochowie.

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do Urzędu podpisanej wersji papierowej wniosku.

Dodatkowe informacje

  1. Wnioskodawca musi posiadać rachunek bankowy (numer i nazwa banku)
  2. Numer księgi wieczystej (jeśli brak, dokument potwierdzający prawo własności budynku np. akt notarialny)
  3. Wnioskodawca musi znać powierzchnię budynku, w tym powierzchnię przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej (uwaga: jeżeli powyżej 30% pow. budynku przeznaczono na działalność gospodarczą- dofinansowanie nie przysługuje, jeśli do 30% dofinansowanie proporcjonalnie niższe)
  4. Beneficjent musi znać rok oddania budynku do użytkowania (w przypadku nowych budynków rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy)
  5. W celu wyliczenia kwoty wsparcia niezbędne będą dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody w roku ubiegłym (w szczególności zeznanie podatkowe złożone do Urzędu Skarbowego)
  6. Wnioskodawca będzie proszony o podanie numerów PESEL wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 


opis programu "CZYSTE POWIETRZE"

OPIS PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" (pobierz plik PDF)