Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Miasto i Gmina Łochów

Informacje

Ośrodkiem administracyjnym i usługowym gminy jest miasto Łochów. Atutem gminy jest stosunkowo bliskie położenie od Warszaw, stolicy kraju i województwa mazowieckiego oraz położenie przy skrzyżowaniu ważnych dróg (droga krajowa nr 50 i nr 62), rangi krajowej oraz przebieg prze miasto linii kolejowej relacji Białystok - Łochów - Warszawa, należącej do krajowego systemu kolejowego. Ośrodek powiatowy - Węgrów znajduje się w odległości około 30 km od Łochowa i poniżej 15 km od granicy gminy. Najbliższe miasto - Wyszków, znajduje się w odległości 17 km od Łochowa.Gmina graniczy z gminami Sadowne, Stoczek i Korytnica z powiatu Węgrów, z gminą Jadów z powiatu Wołomin oraz z gminami Wyszków i Brańszczyk z powiatu Wyszków.

Powierzchnia gminy Łochów wynosi 195 km2. Lasy zajmują 6618 ha., a grunty zadrzewione i zakrzewione 51 ha, grunty rolne zajmują prawie 50% powierzchni gminy.  Łąki i pastwiska stanowią w gminie obszar zajmujący około 3 680 ha, czyli około 19 % ogólnej powierzchni gminy.
Jest przede wszystkim gminą miejsko-wiejską, zajmuje powierzchnię około 19500 ha,w tym miasto 1335 ha. Użytki rolne zajmują powierzchnię ponad 9800 ha (niewiele ponad 50%). Mieszkańcy miasta stanowią około 35% ogółu mieszkańców gminy Łochów.

Z tego też względu gmina Łochów może być atrakcyjnym obszarem dla lokalizacji baz turystycznych i agroturystycznych, nowych zakładów produkcyjnych, szczególnie wykorzystujących miejscową bazę surowcową rolniczej przestrzeni produkcyjnej i lasów, te dwa czynniki pobudzają rozwój gospodarczy miasta i gminy. Również położenie gminy nad rzekami Bugiem i Liwcem stwarza atrakcyjne warunki do rekreacji i daje duże możliwości dalszego rozwoju zagospodarowania rekreacyjnego, zwłaszcza w zakresie indywidualnej zabudowy letniskowej dla mieszkańców Warszawy. Walory przyrodnicze w połączeniu z zachowanymi obiektami o walorach kulturowych dają duże możliwości rozwoju turystyki, a przede wszystkim agroturystyki.