Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Sprawy Sołectw

Sołtysi w Gminie Łochów 2019 - 2023

 

więcej

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE ŁOCHÓW NA KADENCJĘ 2019-2023

Burmistrz Łochowa w dniu 10 stycznia wydał zarządzenie 3/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Łochów na kadencję 2019 – 2023.

17.01.2019
więcej

FUNDUSZ SOŁECKI - co to jest?

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy przeznaczone do dyspozycji mieszkańców 31 sołectw w naszej gminie. Informację o jego wysokości burmistrz przekazuje sołtysom do 31 lipca. Kwota jest uzależniona m. in. od liczby mieszkańców sołectwa. Żeby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy, być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Z funduszu sołeckiego można zrealizować całe przedsięwzięcie lub tylko jego część. Można podzielić je na etapy lub przekazać pieniądze do budżetu jako wkład mieszkańców w większą inwestycję gminną. Decyzję podejmują mieszkańcy na zebraniu.

 

więcej

FUNDUSZ SOŁECKI - REALIZACJA 2018

Fundusz Sołecki w Gminie Łochów po realizacji w roku 2018

 

więcej

Fundusz Sołecki - Realizacja 2017

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

 

więcej

Sołtysi w gminie Łochów 2015 -2019

 

 

więcej