Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Usługi Asenizacyjne SZGK w Łochowie

05.12.2019
więcej

Apel Komendanta Powiatowego Policji

Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie, zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji i zarazem apelu, wśród mieszkańców miasta, na temat konieczności niesienia pomocy, osobom samotnie mieszkającym, niekiedy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej czy też osobom bezdomnym, które w okresie jesienno - zimowym szczególnie mocno są narażone na ryzyko wychłodzenia co niesie zagrożenie dla ich zdrowia, a niekiedy życia z powodu niskich temperatur, zwłaszcza w nocy.

Posiadając informacje o miejscach pobytu osób bezdomnych prosimy, przekazywać je do właściwych instytucji, także Policji.

29.11.2019
więcej

Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie z Mikołajem

29.11.2019
więcej

OGŁOSZENIE

Gmina Łochów wynajmie około 70 m² nowoczesnej powierzchni (do zaaranżowania pod lokal handlowo-usługowy lub małe biuro np. podróży, ubezpieczeń, pośrednictwa itp.) Są to dwa niezależne lokale (I pomieszczenie ok. 20 m2 wymiary: 4,67 m x 4,32 m, wysokość 3,10 m, II pomieszczenie ok. 50 m2 w kształcie litery „L” 11,32 m x od 3,60 m do 5,30 m). Lokale zlokalizowane są na parterze w budynku dworca przy stacji kolejowej PKP Łochów i w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowego. Budynek znajduje się w centrum miasta na działce nr. ewid. 2052/59 przy głównej arterii miejskiej Al. Łochowskiej (Nr 12a), stanowiącej główny ciąg komunikacyjny miasta (DK 50). Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe. Każde z pomieszczeń może być wynajęte osobno.

29.11.2019
więcej

Dyżury Leśniczego w Urzędzie Miejskim w Łochowie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Informacja dotycząca nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nadzór nad lasami prywatnymi w powiecie Węgrowskim wykonuje Pan Piotr Czepek, tel. 698-696-094.

27.11.2019
więcej