Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 10 czerwca 2020 roku dot. granic obwodów głosowania w Wyborach Prezydenta RP 2020

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 10 czerwca 2020 roku dot. granic obwodów głosowania w Wyborach Prezydenta RP 2020

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 10 czerwca 2020 roku dot. granic obwodów głosowania w Wyborach Prezydenta RP 2020

11.06.2020
więcej

Głosowanie korespondencyjne

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, co następuje:

10.06.2020
więcej

Informacja o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

Informujemy o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, przez pełnomocników komitetów wyborczych w dniu 12 czerwca w Urzędzie Miejskim w Łochowie w godzinach 8:00 - 15:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca.

10.06.2020
więcej

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

 

09.06.2020
więcej

Otwarcie placów zabaw

Od soboty 6 czerwca wszystkie place zabaw w Gminie Łochów zostają otwarte.

Prosimy o zastosowanie się do przepisów

• Na plac zabaw wybierzcie się z osobami, z którymi przebywacie na co dzień;

• Na placu zabaw mogą przebywać  tylko osoby zdrowe, bez objawów chorób sugerujących choroby zakaźne;

• Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności;

• Opiekun powinien zaopatrzyć się w osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji;

• Najlepszy czas na zabawę to godziny poranne lub wczesnopopołudniowe, kiedy odwiedzających jest mniej;

• Pamiętajcie o bezpiecznej odległości od innych przebywających na placu zabaw (ok. 2 m) oraz zmianowości w przypadku zwiększającej się grupy osób;

• Pamiętaj o dezynfekcji rąk po zabawie, a po powrocie do domu UMYJ RĘCE!;

• PAMIĘTAJ! Stosuj się do bieżących komunikatów władz i służb sanitarnych.

05.06.2020
więcej