Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Informacja o wynikach wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku

Informacja o wynikach wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Zadanie 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadanie 2 Organizowanie działalności sportowej wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.

 

11.05.2021
więcej

spotkania z przedstawicielem PKP PLK

Burmistrz Łochowa informuje, że 17 maja 2021 r. odbędą się spotkania
z przedstawicielem PKP PLK na terenie planowanych inwestycji w celu omówienia koncepcji skrzyżowań dwupoziomowych z linią kolejową. Spotkania odbędą się w miejscowościach według następującej kolejności:

  • Barchów godz. 11.00
  • Łojew godz. 12.00
  • Ogrodniki godz. 13.00.
10.05.2021
więcej

10 maja - Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

10.05.2021
więcej

Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – finisz pierwszego naboru

Jeszcze tylko do 12 maja można starać się o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania „Współpraca”. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR.

10.05.2021
więcej

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca możliwe będzie składanie deklaracji źródeł ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW. Informacje na ich temat mają zostać zebrane do końca czerwca 2022 roku.

10.05.2021
więcej