Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w formie elektronicznej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i poz. 2020), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) i § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981) ogłasza się, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa mazowieckiego kwalifikacja wojskowa.

§ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie o którym mowa w § 1, wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  1. kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
16.01.2020
więcej

.

09.01.2020
więcej

Rusza budowa wiaduktu w Toporze

7 stycznia w Urzędzie Miejskim w Łochowie miało miejsce przekazanie terenu pod budowę skrzyżowania dwupoziomowego w Toporze  w km 68,839 linii kolejowej nr 6 dla zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Łochowie  i Toporze” w ramach projektu CEF pn. „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne”.

08.01.2020
więcej

MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWSZE 2019' W GMINIE ŁOCHÓW

W lipcu 2019 r. Gmina Łochów podpisała z Województwem Mazowieckim aż pięć umów na udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019".

07.01.2020
więcej

UWAGA! HPA! Apel do Hodowców Drobiu

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

07.01.2020
więcej