Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ogłoszenie o zbieraniu ofert pracy w Punkcie Konsultacyjnym

 

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na stanowisko

psychologa w Punkcie Konsultacyjnym – dla 2 osób

specjalisty ds. uzależnień/terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym – dla 1 osoby

Punkt Konsultacyjny w Łochowie świadczy bezpłatne poradnictwo i konsultacje oraz terapię indywidualną dla osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych. Oferuje wstępną informację i edukację na temat metod, form pomocy, możliwości podjęcia leczenia z uzależnienia, współuzależnienia oraz pomoc dla osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie.

17.12.2019
więcej

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na stanowisko opiekun świetlicy

1. Wymiar czasu pracy: maksymalnie 24 h/miesiąc

- początek zajęć w świetlicach w dni robocze nie wcześniej jak o godz. 16:00

- wskazane aby zajęcia raz w miesiącu odbywały się w soboty, godz. dowolne

2. Miejsce wykonywania pracy: świetlice w miejscowościach: Barchów, Budziska, Kaliska, Łazy, Łochów i wszystkie placówki oświatowe zarządzane przez Gminę Łochów, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z w Ostrówku.

16.12.2019
więcej

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na stanowisko pomoc opiekuna świetlicy.

1. Wymiar czasu pracy: maksymalnie 24 h/miesiąc

- początek zajęć w świetlicach w dni robocze nie wcześniej jak o godz. 16:00

- wskazane aby zajęcia raz w miesiącu odbywały się w soboty, godz. dowolne

2. Miejsce wykonywania pracy: świetlice w miejscowościach: Barchów, Budziska, Kaliska, Łazy, Łochówi wszystkie placówki oświatowe zarządzane przez Gminę Łochów, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z w Ostrówku.

16.12.2019
więcej

.

Ze Świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji. Jedną z nich jest wysyłanie kartek świątecznych. Dzisiaj, wiele osób przesyła życzenia za pomocą telefonu czy komputera. W dobie rozwoju informatyki, Urząd Miejski w Łochowie nie zapomina o wysyłaniu kartek świątecznych w tradycyjny sposób. Adresaci kartek świątecznych, niejednokrotnie zachwyceni ich wykonaniem oraz treścią życzeń, zatrzymują je na długo. Najpiękniejsze kartki świąteczne to te, które powstają własnoręcznie. I właśnie takie piękne kartki w tym roku Burmistrz Łochowa rozesłał wraz z życzeniami świątecznymi. Autorem rysunku na bożonarodzeniowej kartce jest Gabrysia Marszał z klasy VII A ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie.
Na apelu szkolnym odbyło się wręczenie upominków dla wszystkich uczestników konkursu na najpiękniejszy rysunek Świąt Bożego Narodzenia. Oprócz Gabrieli Marszał, której rysunek zachwycił wszystkich oglądających, Burmistrz Łochowa wyróżnił: Dawida Niewiadomskiego, Anię Gontarską, Magdalenę Matusik, Gabrysię Łojek i Oliwię Osemka.

13.12.2019
więcej

Nowe stawki za odpady w 2020 roku

Jesteśmy na etapie weryfikacji złożonej oferty w przetargu na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Łochów. Ofertę złożyła tylko jedna firma i  opiewa ona  na znacznie wyższą kwotę od kosztów ponoszonych na tę usługę w roku 2019. Biorąc pod uwagę, że tendencja jest obserwowana w całym kraju (podwyżki od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent) można było się spodziewać wzrostu kosztów. Od stycznia będziemy rozliczać się z firmą za każdą tonę odbieranych odpadów. Wysokość oferty ma bezpośredni związek z ilością wytwarzanych na terenie gminy Łochów odpadów.

11.12.2019
więcej