Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Uwaga maturzysto!!! Zdobądź stypendium pomostowe na studia!

22.07.2019
więcej

Informacja o dyżurach dotyczących nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Informacja o dyżurach dotyczących nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

18.07.2019
więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, iż wszczął postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie budynku zakładu montażu kotłów centralnego ogrzewania na terenie działek o nr ewid. 146/1 i 146/3 zlokalizowanych w miejscowości Kamionna ul. Leśna 3a Gmina Łochów”.

17.07.2019
więcej

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 269 w Łochowie

16.07.2019
więcej

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW BUDZISK

12.07.2019
więcej