Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

- nowa aktualnosc -

13.04.2021
więcej

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
12.04.2021
więcej

Zaproszenie do wyrażenia uwag i opinii

Burmistrz Łochowa zaprasza do wyrażenia opinii i uwag do projektu raportu diagnostycznego partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca.

09.04.2021
więcej

UWAGA!!! Przerwa w dostawie wody!!!

07.04.2021
więcej

konkurs na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Łochowa informuje, że na podstawie Uchwały  XXX/204/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok  12 kwietnia 2021 r. zostanie ogłoszony konkurs na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 

Zad. 1  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Zad. 2 Organizowanie działalności sportowej wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.

07.04.2021
więcej