Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

19.05.2021
więcej

Informacja Powiatowygio Lekarza Weterynarii dot. ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgrowie informuje o wejściu w życie nowych przepisów dotyczących gospodarstw utrzymujących świnie.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. decyzja wykonawcza Komisji nr 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich utraciła moc i została zastąpiona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (RWK) 2021/605 ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

14.05.2021
więcej

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

14.05.2021
więcej

Wakacje z WOT

(...) Żołnierze WOT to przede wszystkim ludzie młodzi, (co trzeci żołnierz formacji ma mniej niż 25 lat) dlatego 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, by umożliwić służbę pełnoletnim uczniom szkół ponadpodstawowych, ich nauczycielom oraz studentom, już po raz trzeci realizuje projekt „Wakacje w WOT”, który ruszy 25 czerwca. To propozycja spędzenia 16 dni wakacji w oryginalny, a przede wszystkim odpowiedzialny sposób, zdobycia nowych kompetencji oraz znajomości. Skorzystanie z takiego rozwiązania pozwala bezkolizyjnie odbyć przeszkolenie wojskowe, bez potrzeby rezygnacji z nauki. Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy odbędą podczas wakacji, jego zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa...

14.05.2021
więcej

SWWS zaprasza na studia!

14.05.2021
więcej