Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. ...

30.05.2019
więcej

Przebudowa III odcinka ul. Chopina w Łochowie

24 maja w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Wiceburmistrz Łochowa Małgorzata Łotarska w kontrasygnacie Skarbnik Gminy Łochów Marii Komuda podpisały umowę na kwotę 882 344,78 brutto. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Chopina w Łochowie wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, w km od 0+400 do km 0+705, odcinek dł. 305 mb (od ulicy M. Sadzewicz do ul. M. Downarowicza) w ramach zadania w budżecie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina”. Wykonawcą zadania jest  Paweł Jaczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł, adres: Bednarze 12, 07-120 Korytnica. Przebudowa trzeciego już odcinka ul. Chopina ma być zrealizowana do końca września br.

24.05.2019
więcej

Sześć umów na budowę kanalizacji w Łochowie

W związku z realizacją projektu „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020, Priorytet II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, w Urzędzie Miejskim w Łochowie podpisano 6 umów na wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

 

24.05.2019
więcej

.

24 maja 2019 r. rocznicę 105 urodzin obchodzi mieszkanka Gminy Łochów Pani Leokadia Naroska, w chwili obecnej przebywa pod troskliwą opieką syna Ryszarda poza terenem naszej gminy.

W imieniu całej społeczności, składamy drogiej Jubilatce, najlepsze życzenia urodzinowe, dużo zdrowia, samych pogodnych dni przepełnionych troską i opieką najblizszych.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Beata Kokosza

Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego w Łochowie

24.05.2019
więcej

Nabór do komisji opiniującej oferty

Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej oceny ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

23.05.2019
więcej