Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiadamia

18.06.2019
więcej

Wakacyjne podróże

14.06.2019
więcej

Raport o stanie gminy

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Łochowa zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej w Łochowie raport o stanie gminy za 2018 rok.

13.06.2019
więcej

.

11.06.2019
więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barchowie - umowa

5 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Łochowie podpisano umowę na realizację zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów, Gmina Łochów (odcinek od linii kolejowej nr 6 do drogi krajowej nr 50, dz. ew. 653 w Barchowie).

05.06.2019
więcej