Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Plan Dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i Delegatury KBW w Siedlcach w związku z ponownym głosowaniem w Wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

Plan Dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i Delegatury KBW w Siedlcach w związku z ponownym głosowaniem w Wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

07.07.2020
więcej

O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników

20 lipca 2020 r. kończy się w oddziałach regionalnych ARiMR nabór wniosków o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o ten rodzaj wsparcia, a mają kłopot z wypełnieniem wniosku, będą mogli dowiedzieć się, jak to poprawnie zrobić podczas cyklu szkoleń online. Webinaria „Dotacje dla rolnictwa”, podczas których szczegółowo omawiane będą także inne programy pomocowe oferowane przez Agencję, rozpoczną się 7 lipca.

07.07.2020
więcej

INFORMACJA NA TEMAT SYTUACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z GMINY ŁOCHÓW W SCHRONISKU W RADYSACH

03.07.2020 przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łochowie (naczelnik WGKI wraz z inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa) odwiedziły Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach.

06.07.2020
więcej

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

03.07.2020
więcej

Raport o stanie gminy Łochów za 2019 rok

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łochów,

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Raport o stanie Gminy Łochów za rok 2019 Rada Miejska będzie rozpatrywała podczas sesji 22 lipca 2020 r. Na podstawie wspomnianego przepisu mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w debacie nad raportem. Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w debacie, składają do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który jest zwołana sesja Rady Miejskiej, na której będzie przedstawiany raport.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie (parter), najpóźniej do dnia 20 lipca 2020 r.

02.07.2020
więcej