Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego


ostatnai modyfikacja: 28.10.2021
dodane: 28.10.2021
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 
więcej na: https://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/informacje/490-konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-rocznego-programu-wspolpracy-wojewodztwa-mazowieckiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości