Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o występowaniu wścieklizny


ostatnai modyfikacja: 29.10.2021
dodane: 29.10.2021

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W WĘGROWIE

ZYGMUNT MARCINOWSKI

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W WĘGROWIE INFORMUJE, IŻ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OBECNIE WYSTĘPUJE WŚCIEKLIZNA ZWIERZĄT.

PRZYPOMINA, iż zgodnie z art. 56 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3.  miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia” Uchylanie się od tego obowiązku zgodnie z  art.85 ust la - podlega karze grzywny.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII ZALECA RÓWNIEŻ SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE KOTÓW MIMO BRAKU TAKIEGO OBOWIĄZKU.

INFORMUJĘ, IŻ NA TERENIE POWIATU WĘGROWSKIEGO BĘDĄ PROWADZONE KONTROLE SZCZEPIEŃ PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE.

Prowadzone są również badania monitoringowe zwierząt padłych podejrzanych o wściekliznę, ze szczególnym uwzględnieniem drapieżnych zwierząt dzikich, które są zwierzętami wskaźnikowymi.

Należy więc informować Powiatowego Lekarza Weterynarii o  przypadkach padłych zwierząt dzikich oraz o przypadkach zwierząt wykazujących objawy wskazujące na wściekliznę.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości