Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

WOLNE INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Urząd Miejski w Łochowie informuje, że w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” istnieje jeszcze możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej  1,5 kW (5 paneli  o rzeczywistej mocy po 400 W) montowanej na budynku mieszkalnym.

 

Zainteresowanych  prosimy o pilny kontakt – II piętro Urzędu Miejskiego w Łochowie, pokój 213, tel. (25) 643 78 49 lub 643 78 38.

08.02.2019
więcej

Nabór do komisji opiniującej oferty

Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

05.02.2019
więcej

Ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Łochowa ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2019 roku

05.02.2019
więcej

Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze jako pracodawca czy zleceniodawca będziesz przechowywał 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

01.02.2019
więcej

Kontrola poprawności segregacji śmieci

Informujemy, że firma odbierająca odpady komunalne prowadzi kontrolę prawidłowości segregacji odpadów (tzn. czy są zbierane zgodnie z deklaracją o wysokości opłat). Przypadki niewłaściwie prowadzonej segregacji odpadów będą przez firmę zgłaszane do Urzędu. Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował zbieranie odpadów w sposób selektywny i ponosi opłatę 13 zł od osoby miesięcznie, a odpady nie są segregowane zostanie naliczona wyższa opłata (tzn. 26 zł od osoby na miesiąc). 

29.01.2019
więcej