Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

MGOPS Łochów

Dane kontaktowe - MGOPS Łochów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

Sekretariat MGOPS - I Piętro Urzędu Miejskiego w Łochowie pok. Nr 115

tel. (25) 64 37 841
fax. (25) 64 37 845

e-mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl

www: bip.gminalochow.pl

Adres skrzynki elektronicznej na platformie e-PUAP: /mgops_lochow/skrytka
Aby przesłać pismo w formie elektronicznej na platformie e-PUAP do urzędu proszę przejść na stronę poprzez odnośnik >>tutaj<< i wybrać z listy realizowanych przez urząd usług elektronicznych.

NIP: 824-166-26-81

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Marek Cendrowski
e-mail: iod@mgops.gminalochow.pl

Klauzula informacyjna RODO