Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Dofinansowanie z UE

Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie

Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie - poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowę zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania ruchem - zadanie realizowane przez Gminę Łochów ze środków Unii Europejskiej. Partnerem projektu były Koleje Mazowieckie- KM Sp. z o.o.

 

więcej

Środki z UE dla SDPS Pogodnej Starości w Ostrówku

Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER o powierzenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”.

29.12.2020
więcej

ZDALNA SZKOŁA +

Nazwa projektu grantowego:

„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wsparcie szkół Gminy Łochów poprzez zakup laptopów niezbędnych do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym dla nauczycieli i uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

 

więcej

ZDALNA SZKOŁA

Nazwa projektu grantowego:

„Zdalna Szkoła – wsparcie  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wsparcie szkół Gminy Łochów poprzez zakup laptopów niezbędnych do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

 

więcej

kolejne komputery z projektu "Zdalna szkoła"

W dniu 02.06.2020 r. Burmistrz Łochowa przekazał kolejne laptopy Dyrektorom szkół z naszej gminy, które wspomogą nauczycieli i uczniów w procesie zdalnego nauczania.

03.06.2020
więcej

32 LAPTOPY DLA UCZNIÓW Z GMINY ŁOCHÓW

Centrum Usług Wspólnych w Łochowie zawnioskowało o sfinansowanie zakupu 32 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które mają służyć uczniom oraz nauczycielom szkół gminnych w procesie zdalnego nauczania.

08.05.2020
więcej

Kolejne środki pozyskane dla Gminy Łochów

4 czerwca 2020 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w formie dotacji pomiędzy Gminą Łochów a Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą„Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy”.

05.06.2020
więcej

Zakończenie prac przy utworzeniu parku miejskiego "Dębinka

 

więcej


Sześć umów na budowę kanalizacji w Łochowie

W związku z realizacją projektu „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020, Priorytet II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, w Urzędzie Miejskim w Łochowie podpisano 6 umów na wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

 

więcej

Uwaga Mieszkańcy!!!

Informujemy, że został uruchomiony przez Wykonawcę -  Sanito Spółka z o.o., serwis gwarancyjny. Osoby, które posiadają zamontowaną instalację kotła na biomasę, instalację solarną czy też instalację fotowoltaiczną w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”, będą mogły w ramach działania tego serwisu dokonać zgłoszeń ewentualnych usterek/wad telefonicznie oraz drogą elektroniczną pod następującym numerem telefonu albo adresem e-mail: ...

30.07.2019
więcej

15 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ

Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, 14 maja br., wziął udział w Konferencji „15 lecie Powiatu Węgrowskiego w Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez Ewę Besztak Starostę Węgrowskiego i wicestarostę Marka Renika.

16.05.2019
więcej

"Parkuj i Jedź" ma wykonawcę.

W imieniu Gminy Łochów Pani Małgorzata Łotarska Zastępca Burmistrza Łochowa przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Marii Komudy podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie”. Głównym wykonawcą inwestycji została firma Grupa Martin Spółka z ograniczoną odpowiedzialności na czele z panem Prezesem Mariuszem Krysikiem. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 4 437 000,00 zł z terminem realizacji do 30.04.2020 roku.

 

28.03.2019
więcej

Umowa na zagospodarowanie Dębinki podpisana

W dniu 24.05.2018r. Burmistrz Łochowa podpisał umowę z konsorcjum firm  HELBAU Sp.zo.o. oraz Dagmara Dąblewska Doradztwo Prawne i Finansowe na realizacje zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka””.

 

24.05.2018
więcej

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów – etap I

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

 

więcej

Zakochaj się w Łochowie

W dniu 23.01.2018 r. Burmistrz Łochowa- Robert Gołaszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łochów- Marii Komudy podpisał umowę z Województwem Mazowieckim na realizację operacji „Zakochaj się w Łochowie- promocja Gminy Łochów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

więcej

WOLNE INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Urząd Miejski w Łochowie informuje, że w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” istnieje jeszcze możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej  1,5 kW (5 paneli  o rzeczywistej mocy po 400 W) montowanej na budynku mieszkalnym.

 

Zainteresowanych  prosimy o pilny kontakt – II piętro Urzędu Miejskiego w Łochowie, pokój 213, tel. (25) 643 78 49 lub 643 78 38.

08.02.2019
więcej

Powstanie park miejski DĘBINKA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 4,8 mln zł na zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej powstanie park miejski „Dębinka” za 5,7 mln zł.

04.07.2017
więcej

„Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów” – zgłaszanie nieprawidłowości

 Fundusz Spójności

Dotyczy umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjachProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne pod adresem:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 W celu zgłoszenia nieprawidłowości można wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov..pl

 Projekty, które korzystają z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podlegają obligatoryjnej kontroli. Informacje w tym zakresie dostępne sa na stronie internetowej pod adresem:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

26.01.2018
więcej

Instalacje fotowoltaiczne - umowy

Urząd Miejski w Łochowie zaprasza osoby, które zakwalifikowały się do projektu „Odnawialne źródła energii” w Gminie Łochów, do podpisania umowy na instalacje fotowoltaiczne.

03.08.2018
więcej

Gmina Łochów po raz kolejny stawia na projekty proekologiczne

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Łochów. Do końca 2018 roku ponad 9,8 mln zł z funduszy unijnych gmina zainwestuje w odnawialne źródła energii. W ramach realizowanego projektu zostaną zakupione i zamontowane instalacje OZE.

 

20.07.2017
więcej

Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość


dofinansowania na kolektory słoneczne i instalacje produkujące energię elektryczną

Burmistrz Łochowa informuje, że jest możliwość uzyskania dofinansowania na kolektory słoneczne i instalacje produkujące energię elektryczną. Z tego względu w czwartek 16.06.2016 roku o godzinie 18.00 w Domu Kultury w Łochowie odbędzie się spotkanie informacyjne. Zapraszamy.

10.06.2016
więcej

Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów