Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Inwestycje w Gminie Łochów realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Budowa wodociągu w Łazach

Umowa z Wykonawcą podpisana 27.05.2021 r. Zakończenie inwestycji: 20.10.2021 r. Wykonawca: Zakład Usług Budowlanych „TEL-BUD” Sp. z o.o. Nowe Lipiny ul. Szosa Jadowska 51 05-200 Wołomin.

Nadzór inwestorski: Andrzej Klimaszewski ul. Dzikowa 12, 08-220 Sarnaki.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 900.474,60 zł

Całkowita wartość inwestycji – 1.084.240,00 zł

Zakres inwestycji obejmował wybudowanie sieci wodociągowej o długości 5610 mb (w tym 790 mb w Gwizdałach i 4820 mb w Łazach).

 

Przebudowa kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej w Łochowie

Umowa z Wykonawcą podpisana 07.07.2021 r. Zakończenie inwestycji: 24.09.2021 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor ul. Ogrodowa 3, 08-200 Łosice.

Nadzór inwestorski: Andrzej Klimaszewski ul. Dzikowa 12, 08-220 Sarnaki.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 458.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 642.776,77 zł

Zakres inwestycji obejmował: demontaż istniejącego kanału deszczowego i ułożenie nowego (zgodnie z projektem), wzdłuż Alei Węgrowskiej w Łochowie. Zakres prac obejmował przebudowę kanału deszczowego na odcinku 573 m. Nowy kanał wykonany został z rur dwuściennych PP SN8 Dn 500, studzienki rewizyjne z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe (średnica wewnętrzna 1200 mm - 11 kpl). Dodatkowo zamontowano jeden wylot drenarski z klapą zwrotną.

 

 

„Budowa drogi gminnej w Jasiorówce do ulicy Żeromskiego w Łochowie”.

Umowa z Wykonawcą podpisana 13.10.2020 r. Zakończenie inwestycji: 04.12.2020 r. Wykonawca: GARDEN-BRUK, Wojciech Przyborowski, Laski 29, 07-130 Łochów.

Nadzór inwestorski: ProMak Inżynieria Komunikacyjna, ul. Przemysłowa 15, 08-300 Sokołów Podlaski.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 533 709,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 667 136,16 zł

Zakres inwestycji obejmował: budowę drogi o długości jezdni 347,27 mb o nawierzchni asfaltowej, szerokości jezdni od 5 do 5,80 m, budowę zjazdów z kostki betonowej  o powierzchni 255 m2, poboczy o powierzchni 610 m2 oraz  wykonanie organizacji ruchu.

 

 

„Przebudowa ul. Kwiatowej w Łochowie”.

Umowa z Wykonawcą podpisana 13.10.2020 r. Zakończenie inwestycji: 11.12.2020 r. Wykonawca: GARDEN-BRUK, Wojciech Przyborowski, Laski 29, 07-130 Łochów.

Nadzór inwestorski: ProMak Inżynieria Komunikacyjna, ul. Przemysłowa 15, 08-300 Sokołów Podlaski.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 417 498,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 521 872,48 zł

Zakres inwestycji obejmował: przebudowę ulicy o długości 144,52 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z drogami wewnętrznymi (nr 2 o długości 119,58 mb i nr 3 o długości 114,56 mb), szerokości jezdni – 6 m, budowę chodnika ( szerokość 2 m) z kostki brukowej betonowej oraz zjazdów indywidualnych o szerokości 4,5 m oraz odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Folwarcznej.

 

 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku”.

Umowa z Wykonawcą podpisana 18.11.2020 r. Zakończenie inwestycji: 07.04.2021 r.

Wykonawca: Grupa Martin Spółka z o.o., Al. Łochowska 65, 07-130 Łochów.

Nadzór inwestorski: ERPRO Ewa Rosińska, ul. Stanisława Moniuszki 3, 07-202 Wyszków

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 377 051,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 458 350,00 zł

Zakres inwestycji obejmował: przebudowę drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku o długości 574,56 mb  o nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz łącznika do DK 50 o długości 107,0 mb, szerokości jezdni – 5 m, poboczy z kruszywa naturalnego oraz odprowadzenie wód opadowych do gruntu w obrębie pasa drogowego.

 

 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna”.

Umowa z Wykonawcą podpisana 18.11.2020 r. Zakończenie inwestycji: 30.04.2021 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, „MIKST” Spółka z o.o., ul. Gdańska 69 A, 07-100 Węgrów

Nadzór inwestorski: ERPRO Ewa Rosińska, ul. Stanisława Moniuszki 3, 07-202 Wyszków

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 221 963 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 754 102,96 zł

Zakres inwestycji obejmował: przebudowę drogi gminnej ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna  o długości 1 165,74 mb, szerokości jezdni – 5,0 m, o nawierzchni mineralno-bitumicznej, pobocza oraz zjazdy indywidualne z kruszywa naturalnego, odprowadzenie wód opadowych do gruntu w obrębie pasa drogowego.