Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Inwestycje 2017

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2017 ROKU

Wszystkie inwestycje zrealizowane w Gminie Łochów w 2017 r.

 

więcej

Przebudowa ul. Chopina w Łochowie

Przebudowa ulicy Chopina w Łochowie

Zadanie pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ulicy Chopina,  km 0+000 - 0+220, długość odcinka 220 mb."

 

 

 

więcej

Dotacja dla Powiatu węgrowskiego na przebudowę drogi powiatowej Łochów - Twarogi - Gruszczyno

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów- Twarogi –Gruszczyno w km od 1 +652,00 do 3 +248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb

 

 

więcej

Dotacja dla Powiatu wegrowskiego na przebudowę drogi powiatowej Ogrodniki - Grabowiec

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki – Grabowiec.

 

 

więcej

Przebudowa ulicy Parkowej w Łochowie

Przebudowa ulicy Parkowej w Łochowie.
 
 

 

więcej

Budowa łącznika na osiedlu Węgrowska

Budowa łącznika na osiedlu Węgrowska - od ul. Waryńskiego do Alei Węgrowskiej

 

więcej

Przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach

Przebudowa drogi gminnej  w Gwizdałach, km 0+000 – 0+375, długości odcinka 375 mb.

 

 

więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew – Samotrzask – Burakowskie

Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew – Samotrzask – Burakowskie na odcinku od km 0+810 do km 1+945 o długości 1135mb

 

 

więcej

Parking przy Budynku ŁKS w Łochowie

Wykonanie parkingu przy budynku ŁKS Łochów w ramach zadania w budżecie „Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów”

 

więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa – Kamionna

 „Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa – Kamionna na odcinku od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb wraz z 3 przepustami” w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

 

 

więcej

Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie

Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem, jako początek tworzenia nowego centrum kultury.

 

 

więcej

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów – etap I

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

 

więcej

Wykonana droga przebiega przez: Budziska, Kaliska, Gwizdały i Pogorzelec.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizowaćStrategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

 

więcej

Budowa infrastruktury terenów przemysłowych w Łochowie

W ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Gmina Łochów zrealizowała inwestycję  pod nazwą „ Budowa infrastruktury terenów przemysłowych w Łochowie.”

 

więcej

Instalacje OZE

Burmistrz Łochowa informuje, iż w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie instalacji OZE, do dnia 1.07.2016r do godz. 15.00 przyjmowane są deklaracje udziału w projekcie dla:

  • kolektorów słonecznych,
  • paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu,

zaś do dnia 15.07.2016r do godz. 15.00 przyjmowane są deklaracje udziału w projekcie dla:

  • kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą.

Do 28 czerwca 2016r do godz. 11.00 złożono następującą ilość deklaracji:

  1. kolektory słoneczne – 449 szt.
  2. panele fotowoltaiczne do produkcji prądu – 124 szt.
  3. kotły centralnego ogrzewania opalanych biomasą – 76 szt.

Ponadto Burmistrz Łochowa informuje, iż w dniu 29 czerwca (środa) będzie można złożyć deklaracje w budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie do godziny 20.00.

 

więcej