Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Inwestycje 2018

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BUDZISKA - ŁOCHÓW

Przebudowa drogi gminnej Budziska - Łochów od km 0+0,0 do km 1+085,0 (numery działek obręb Budziska) oraz od km 0+0,0 do km 0+415,0 (numery działek obręb Łochów) o łącznej długości 1 500 mb”.

 

więcej

PRZEBUDOWA Ul. ZACISZNEJ W OSTRÓWKU

Przebudowa ulicy Zacisznej w Ostrówku o dł. 68,91m.

 

więcej

PRZEBUDOWA DROGI BARCHÓW BUDZISKA

Przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów – Budziska od km 0+603,61 do km 2+697,10 o długości 2 093,49 mb

 

więcej

BUDOWA UL. WOLNOŚCI W ŁOCHOWIE

Budowa ulicy Wolności w Łochowie (od ul. Żytniej do Alei Pokoju), długość odcinka 200 mb.

 

więcej

PRZEBUDOWA UL. CHOPINA W ŁOCHOWIE ETAP II

Zwiększenie  bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ulicy Chopina, km 0+245 - 0+390, długość odcinka 145 mb (od Alei Pokoju do ul. Marii Sadzewicz).

 

więcej

Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku

„Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku ”, dofinansowana w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr BRI-II.805.7.2.2018 zawartą 8 października 2018 roku.

 

 

 

więcej