Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Inwestycje 2019

Zakończenie prac przy utworzeniu parku miejskiego "Dębinka

 

więcej

Budowa ulicy Stawowej w Łochowie

Budowa ulicy Stawowej w Łochowie wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, odcinek o długości 290 mb w ramach budżetu Gminy Łochów oraz środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

więcej

Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie

Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, odcinek o długości 462 mb w ramach budżetu Gminy Łochów oraz  środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

więcej

Sześć umów na budowę kanalizacji w Łochowie

W związku z realizacją projektu „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020, Priorytet II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, w Urzędzie Miejskim w Łochowie podpisano 6 umów na wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

 

więcej