Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

„Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Kwota dofinansowania: 568 425,48 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 859 873,52 zł

Cel projektu oraz planowane efekty:

  • Celem projektu była budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie o długości 314,58 mb   wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej –  o długości 496,50 mb,
  • Szerokość jezdni: 6,0 m, szerokość pasa ruchu:  3 m.
  • Rodzaj nawierzchni: kostka brukowa.
  • Chodnik z kostki brukowej usytuowany przy jezdni po stronie lewej o długości 96,58 mb szerokość od 2 m do 4,5 m.
  • Chodnik z kostki brukowej usytuowany przy jezdni po stronie prawej o długości 314,58 mb, szerokość 2 m.
  • Chodnik odsunięty od jezdni po stronie lewej o długości 218,00 mb, szerokość 2 m.
  • Ruch rowerów po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu.
  • Wprowadzenie elementów organizacji ruchu.
  • Liczba wykonanych skrzyżowań- 1 szt.

Okres realizacji: 29.04.2021 r. - 04.10.2021 r.

Wykonawca: Wojciech Przyborowski „GARDEN BRUK”, Laski 29, 07-130 Łochów.

Nadzór inwestorski: BIKSBIT Spółka z o.o., Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.