Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Inwestycje 2020

Drogi w Gminie Łochów realizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

więcej

nowe inwestycjie w Łochowie

18 listopada 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Łochowie Zastępca Burmistrza Łochowa Małgorzata Łotarska podpisała dwie umowy na inwestycje drogowe, które będą realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

19.11.2020
więcej

Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy

W ramach pierwszego etapu ( od 01.07.2020 do 21.10.2020)  inwestycji pn. „Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wykonano 44,5 m sieci wodociągowej we wsi Gwizdały, o wartości 120 720,77 zł

 

więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25

Zakres zamówienia obejmował przebudowę drogi o długości 450,25 mb o nawierzchni   z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni 2251,25 m2 , regulację pionową 22 szt. studzienek kanałowych oraz wykonanie zjazdów o powierzchni 368,00 m2

 

więcej

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W RAMACH „MAZOWIECKIEGO INSTRUMENTU AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWSZE 2020”

W roku 2020 Gmina Łochów, przykładem  lat ubiegłych zrealizowała inwestycje dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kolejnych sołectwach. Tym razem udało się skorzystać z tych środków następującym sołectwom: Jerzyska, Kaliska, Karczewizna, Łopianka,  Samotrzask.

 

więcej

Umowy na budową sieci wodociągowej we wsi Gwizdały

 

28.08.2020
więcej

Budowa ulicy Sosnowej w Łochowie

Przedmiot umowy: budowa ulicy Sosnowej  w Łochowie wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, odcinek o długości 580 mbo nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej –  o długości 526 mb, dwustronny chodnik o szerokości 2 m oraz wybudowane zostaną zjazdy do posesji - 99,225 m2. w ramach budżetu Gminy Łochów oraz środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawca: Wojciech Przyborowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Wojciech Przyborowski „GARDEN-BRUK”, adres: Laski 29, 07-130 Łochów

Termin realizacji: wrzesień 2020 r. r.

Wartość zadania: 1 229 666,02 zł brutto.

 

 

więcej