Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Środki z UE dla SDPS Pogodnej Starości w Ostrówku


ostatnai modyfikacja: 29.12.2020
dodane: 29.12.2020

Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER o powierzenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”. na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu termometrów bezdotykowych i kombinezonów dla personelu w wysokości 55 957,68 zł w tym 47 161,13 zł z UE i 8 796,55 zł z budżetu państwa.

Dotację w wysokości 11 022,61 zł w tym: środki z UE w kwocie 9 277,73 zł i dotacja celowa w kwocie 1 744,88 zł,  SDPS „Pogodnej Starości” na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek i zakup środków ochrony osobistej otrzymał w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości