Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Współpraca 2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2020 ROK

składane na podstawie art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020  r.,  poz.  1057); Roczny Program Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok został uchwalony uchwałą nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 października  2019 r.

 

więcej

Konsultacje zmian w Rocznym programie współpracy z NGO na 2020 rok

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Łochowa.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łochów, na temat projektu Rocznego programu współpracy ...
06.10.2020
więcej

Program Współpracy na 2020 rok

Roczny Program Współpracy Gminy Łochów

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

 

 

Roczny Program Współpracy z NGO - 2020 - pobierz plik PDF


Spotkania informacyjne dla NGO

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe na spotkania informacyjne

15.10.2019
więcej

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Łochowa  ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

20.09.2019
więcej