Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ochrona Środowiska

Druki ochrona środowiska

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew    >>pobierz doc<<    >> pobierz pdf<<

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew    >>pobierz doc<<     >>pobierz pdf<<

 

Wniosek azbest z WFOŚ   >>pobierz doc<<     >> pobierz pdf<<

 

Wniosek decyzji środowiskowa    >>pobierz doc<<     >> pobierz pdf<<

 

Zgłoszenie rasy psa agresywnego   >>pobierz doc<<     >> pobierz pdf<<

 

Wniosek pozwolenie na wywóz nieczystości  >> pobierz pdf<<

 

Źródła ciepła i źródła spalania paliw

 

Deklaracja A – Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale mieszkalne >>pobierz pdf<<

 

Deklaracja B - Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale niemieszkalne >>pobierz pdf<<

 

Oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości >>pobierz plik<<