Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

MGOPS

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022


DRUK Oświadczenie ogólne MGOPS


WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO (aktualizacja na 16. 06.2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)

 

więcej

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego swiadczenia z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie

 

więcej

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)

 

więcej

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)

 

więcej

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)

 

więcej

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

więcej

SR-1 ZASIŁEK RODZINNY

 

więcej

Oświadczenie_urlop_wychowawczy_ZR

 

więcej

Oświadczenie_o_dochodach_z_gosp_rolnego_ZR

 

więcej

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH N

 

więcej