Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Gospodarka Odpadami

Druk Oświadczenie dla interesantów


Druk Oświadczenie dla prowadzących działalność gospodarczą


Druk Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok


Druk Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi