Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Działalność Gospodarcza

DRUK. WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

 

więcej

DRUK. WNIOSE K o wydanie wtórnika licencji

 

więcej


DRUK. ZAWIADOMIENIE o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 

więcej

DRUK. WNIOSEK o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 

więcej

DRUK. OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU POPRZEDNIM

 

więcej

DRUK. ZGŁOSZENIE dot.: - likwidację punktu sprzedaży, - zmianę rodzaju działalności, w zakresie, - zmianę składu osobowego wspólników spółki cywilnej

 

więcej

DRUK. PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

więcej

DRUK. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 

więcej

DRUK. WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

więcej

DRUK. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

więcej

DRUK. ZGŁOSZENIE ZMIAN STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO W STOSUNKU DO DANYCH ZAWARTYCH W ZEZWOLENIACH NA SPRZEDZAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

więcej