Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

ETR

ETR

Informacja o Urzędzie Miejskim w Łochowie w wersji łatwej do czytania i zrozumienia (ETR)

 

 

 

Urząd Miejski w Łochowie
Urząd znajduje się przy Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Budynek Urzędu ma jedno wejście główne od strony ulicy Alei Pokoju 75

 

 Po wejściu do budynku po prawej stronie jest tablica informacyjna.

Na tablicach są informacje, gdzie znajdują się poszczególne pokoje

 


Po wejściu do budynku po lewej stronie jest Biuro Obsługi Mieszkańca

Tak Biuro Obsługi Mieszkańców wygląda w środku

(tutaj możesz zostawić pisma i inne dokumenty,

tu otrzymasz informacje dotyczące działalności Urzędu)

 

 

Przed budynkiem Urzędu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Parkowanie jest darmowe.

 

 

Burmistrz Łochowa Robert Mirosław Gołaszewski

Burmistrz jest kierownikiem Urzędu.

 

Zastępcą Burmistrza jest Małgorzata Łotarska.

Pomaga Burmistrzowi w pracy.

 

Sekretarzem gminy jest Angelika Pasek –Gilarska.

Zajmuje się organizacją pracy w Urzędzie.

 

Skarbnikiem gminy jest Maria Komuda

Dba o finanse gminy.

Pomocą Państwu służą pozostali pracownicy Urzędu.

 

W Urzędzie nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W Urzędzie nie ma windy

 

czym zajmuje się Urząd?

W Urzędzie można się zameldować, zgłosić

prowadzenie własnej firmy, wyrobić dowód osobisty,

zgłosić, gdy urodzi się dziecko, otrzymać akt urodzenia oraz akt zgonu.

W Urzędzie można też wziąć ślub cywilny.

W Urzędzie zapłacisz podatki.

W Urzędzie otrzymasz pozwolenie na wycięcie drzewa.

Urząd Miejski w Łochowie zajmuje się budową dróg, chodników, wodociągów

 

Kontakt z pracownikami Urzędu

  • można napisać pismo i wysłać je na adres Urzędu Miejskiego w Łochowie,
  • ulica Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
  • przynieść pismo do Biura Obsługi Mieszkańca
  • to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty,
  • napisać wiadomość i wysłać na adres kancelaria@gminalochow.pl,
  • zadzwonić pod numer 25 64 37 800,
  • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem,

 

Osoby głuche i słabosłyszące mogą

kontaktować się z urzędnikiem przez wideo tłumacza

polskiego języka migowego

Możesz skorzystać z tłumacza w Biurze Obsługi Mieszkańców codziennie w godzinach pracy urzędu.

Tłumacz jest za darmo.

 

Wejście z psem asystującym oraz psem przewodnikiem

Do budynku i wszystkich pokoi można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Zapraszamy do Urzędu od poniedziałku do piątku

URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE

czynny:

poniedziałki, wtorki i czwartki  - w godz.:  8.00 - 16.00

środy  - w godz.:  8.00 - 17.00

piątki  - w godz.:  8.00 - 15.00