Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Umowa na OZE z wykonawcą podpisana


ostatnai modyfikacja: 02.03.2018
dodane: 02.03.2018

Dnia 2 marca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy firmą SANITO Spółka z o.o.  z siedzibą w Warszawie a Burmistrzem Łochowa - Robertem Mirosławem Gołaszewskim przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łochów - Marii Komuda, na realizację projektu pn.  „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów ” współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość umowy opiewa na 13 550 092,80 zł brutto. Termin realizacji to koniec września br.

W ramach inwestycji zostaną wykonane: projekty oraz montaż instalacji OZE, w tym: 555 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych oraz 1 budynku wspólnoty mieszkaniowej, 218 instalacji fotowoltaicznych i zostanie zamontowane 126 kotłów na biomasę na terenie Gminy Łochów.

 

Jednocześnie informujemy  Mieszkańców, że od tej chwili ww. Wykonawca rozpoczyna weryfikację (inwentaryzacja) możliwości wykonania poszczególnych instalacji w Państwa domach. W tym celu będzie on się z Państwem kontaktował, aby  ustalić dogodny dla Państwa termin po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

O dalszych podejmowanych krokach dot. realizacji instalacji będą Państwo informowani na bieżąco.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości