Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Rolniku! Złóż wniosek o przyznanie płatności na 2018 rok


ostatnai modyfikacja: 28.02.2018
dodane: 28.02.2018

 

Rolniku! Złóż wniosek o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus

Składając wniosek o przyznanie płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus zyskujesz:

 • możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatności nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku (uproszczony tryb składania wniosku),
 • dane we wniosku wygenerowane na podstawie danych z wniosku z poprzedniego roku z dostępem do aktualnych danych referencyjnych,
 • automatyczne wypełnianie części wniosku na podstawie rysowanych upraw,
 • wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wskazówki w zakresie uzupełniania pól i dołączania wymaganych załączników,
 • wyświetlane podczas wypełniania wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku. Ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem do ARiMR wniosku pozwoli uniknąć zmniejszeń kwot płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości,
 • kontrole wstępne w zakresie przekroczenia maksymalnego kwalifikowalnego obszaru do płatności oraz kontrole krzyżowe umożliwiające korygowanie danych w okresie składania wniosków bez ryzyka zmniejszeń i kar w zakresie płatności,
 • prawidłowo wypełnione wnioski w aplikacji eWniosekPlus nie będą wymagały dodatkowych wyjaśnień składanych przez rolników co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejszą wypłatę płatności.

Jak korzystać?

Zaloguj się za pomocą dotychczasowego konta (loginu i hasła), a jeśli go nie masz utwórz nowe konto na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus;
Do założenia konta wystarczy podać następujące dane weryfikacyjne:

 • numer identyfikacyjny – „numer gospodarstwa”,
 • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARIMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0),
 • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • adres email - pole nieobowiązkowe;     

Wypełnij eWniosePlus o przyznanie płatności na rok 2018 i dołącz wymagane dokumenty; wyślij i pobierz potwierdzenie.

 

 

Dodatkowe informacje:

 • pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84;
 • na stronie internetowej www.arimr.gov.pl;
 • wysyłając e-mail na adres info@arimr.gov.pl lub za pomocą formularza kontaktowego;
 • w Punktach Informacyjnych ARiMR. 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości