Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Patronat Burmistrza Łochowa


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 06.04.2017

Patronat Burmistrza Łochowa  jest przyznawany w celu podkreślenia szczególnego charakteru organizowanej imprezy lub wydarzenia, których realizacja przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku oraz promocji Gminy Łochów.

Od dnia 31 marca 2017 r. obowiązuje Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Łochowa w sprawie obejmowania przedsięwzięć Honorowym Patronatem Burmistrza Łochowa. Zarządzenie to ustala zasady przyznawania patronatu, terminy składania i wzór wniosku, który zobowiązani są złożyć organizatorzy imprez ubiegający się o patronat.

Zarządzenie Nr 25_2017 wraz z wzorem wniosku.

Wzór wniosku w formacie doc. do pobrania.

Przyznanie patronatu nie zwalnia organizatora przedsięwzięcia  z obowiązku dopełnienia wszystkich przewidzianych przepisami prawa wymogów i procedur.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości