Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

NIE PAL ŚMIECI !!!


ostatnai modyfikacja: 20.10.2017
dodane: 20.10.2017

NIE PAL ŚMIECI !!!

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nie przystosowanych (art. 155, 191 ustawy o odpadach, art. 144 k.c., art. 117 kodeksu wykroczeń). Za palenie odpadów grozi grzywna do 5 tys. zł.

Niestety ludzie często spalają w swoich piecach drewno meblowe, różnego rodzaju tworzywa sztuczne, torby plastikowe i wiele innych odpadów a przecież piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci. W  emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.

Skutki wdychanych toksyn mogą nie być od razu zauważalne. Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

Spalanie w piecach domowych śmieci powoduje także osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą trudno usunąć, a jej nadmiar może przyczynić się do pożaru domu.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości