Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Nadzór nad lasami prywatnymi


ostatnai modyfikacja: 19.01.2021
dodane: 19.01.2021

Informacja dotycząca nadzoru nad

lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

 

Od 18  stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. nadzór nad lasami prywatnymi w niżej wymienionych gminach wykonuje

Tomasz Śliwowski

Telefonicznie można kontaktować się 5 dni w tygodniu od godz. 7:00 do 16:00.

Numer telefonu 730 102 177

Dyżury będą odbywać się w podanych poniżej godzinach i dniach tygodnia w poszczególnych gminach:

Miasto i Gmina Węgrów: Poniedziałek w godz. 11:00 - 13:00

Gmina Stoczek: Poniedziałek w godz. 8:00 - 10:00

Gmina Sadowne: Wtorek w godz. 8:00 - 10:00

Gmina Liw: Wtorek w godz. 11:00 - 13:00

Gmina Korytnica: Środa w godz. 8:00 - 10:00

Gmina Miedzna: Środa w godz. 11:00 13:00

Gmina Łochów: Czwartek w godz. 8:00 – 10:00

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości