Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

konkurs na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


ostatnai modyfikacja: 07.04.2021
dodane: 07.04.2021

Burmistrz Łochowa informuje, że na podstawie Uchwały  XXX/204/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok  12 kwietnia 2021 r. zostanie ogłoszony konkurs na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 

Zad. 1  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Zad. 2 Organizowanie działalności sportowej wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww.  zadań 50 000 zł

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości