Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

50 lat nadania praw miejskich dla Łochowa


ostatnai modyfikacja: 09.01.2019
dodane: 17.12.2018

Dokładnie 50 lat temu, 17 grudnia 1968 roku, rozporządzeniem ówczesnej Rady Ministrów, Łochów uzyskał prawa miejskie (Dz.U. 1968 nr 48 poz. 343, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia i połączenia niektórych miast w województwach warszawskim i katowickim.

 

 

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1968 roku w sprawie utworzenia i połączenia niektórych miast w województwach warszawskim i katowickim, czytamy:

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6r poz. 48) zarządza się, co następuje:

§ 1. W województwie warszawskim tworzy się miasta:

(…)

5) Łochów w powiecie węgrowskim z obszarów osady i wsi Łochów oraz miejscowości Baczki obejmującej te­reny fabryki „Proma" z gromady Łochów. Granica mia­sta Łochowa biegnie od styku południowo-wschodniej granicy wsi Barchów z torem kolejowym linii Warsza­wa—Białystok w kierunku północno-wschodnim do ro­wu i dalej zachodnim brzegiem rowu do północnego brzegu rowu dopływowego, stąd południowym brzegiem rowu w kierunku południowo-wschodnim na długości 50 m, skręca w kierunku północnym i linią prostą za­chodnim brzegiem rowu biegnie do północnego brzegu szosy Wyszków—Węgrów, skręca w kierunku północno- zachodnim i biegnie północnym brzegiem szosy do dro­gi wiodącej do wsi Jasiorówka i zachodnim brzegiem tej drogi do skrzyżowania dróg przy granicy wsi Jasio­rówka, stąd północnym brzegiem drogi w kierunku po­łudniowo-wschodnim do przecięcia się z torem kolejo­wym Warszawa—Białystok i biegnie do północnego brzegu szosy, skręca w kierunku północno-wschodnim, dobiega do bocznicy kolejowej, przecina ją i północnym brzegiem bocznicy biegnie do granicy wsi Łopianka i Wymysły, następnie w kierunku wschodnim do wschod­niej granicy działki nr 534, stąd zachodnią granicą tej działki w kierunku północnym do jej załamania w kie­runku wschodnim, dalej w kierunku północnym do ro­wu melioracyjnego i południowym brzegiem rowu w kie­runku wschodnim do drogi Baczki—Wymysły, przecina drogę i biegnie granicą działek nr 332 i 333 w kierunku północno-wschodnim, następnie południowym i granicą tych działek do drogi polnej wiodącej do lasu, skręca na południe i biegnie granicą działek nr 375 i 385 do północnej granicy gromady Kamionna, północną grani­cą tej gromady do granicy wsi Łochów i tą granicą do rzeki Liwiec, przecina ją i lewym brzegiem tej rzeki biegnie do granicy wsi Owsianka, przecina tę rzekę i południowym brzegiem drogi biegnie do szosy Mińsk Mazowiecki—Wyszków, przecina ją i zachodnim brze­giem tej szosy biegnie w kierunku północnym do rowu, a następnie w kierunku północno-zachodnim południo­wym brzegiem rowu i dobiega do styku granicy wsi Barchów z torem kolejowym linii Warszawa—Białystok.

 

 

POBIERZ PDF: Rozporządzenie_Prezesa_RM_Dziennik_Ustaw_Nr_48

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości