Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny,
  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy musi załączyć do wniosku o dodatek energetyczny umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą na siebie). Ważne - ta sama osoba musi widnieć na umowie sprzedaży energii elektrycznej jak i na decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 roku przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019r w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019r do dnia 30 kwietnia 2020r, wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł na miesiąc
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80zł na miesiąc
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96zł na miesiąc

 

(Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2019r poz. 402)