Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Konsultacje zmian w Rocznym programie współpracy z NGO na 2020 rok


ostatnai modyfikacja: 06.10.2020
dodane: 06.10.2020
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Łochowa.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łochów, na temat projektu Rocznego programu współpracy.
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji od 06 października 2020 r. do 13 października 2020 r.
Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających swoją siedzibę oraz prowadzącymi działalność na terenie Gminy Łochów.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego wyrażenia opinii i złożeniu uwag do zmian projektu zamieszczonego na stronie BIP urzędu i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie:
1) uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie od 06 października 2020 r. do 13 października 2020 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, elektronicznie na adres e-mail:a.makowiecka@gminalochow.pl, osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie;
2) uwagi należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 

autor: A.Makowiecka


przejdź do archiwum wiadomości