Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Kolejne środki pozyskane dla Gminy Łochów


ostatnai modyfikacja: 05.06.2020
dodane: 05.06.2020

4 czerwca 2020 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w formie dotacji pomiędzy Gminą Łochów a Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą„Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy”.

 

Blisko 1,5 mln zł na budowę wodociągu pozyskała Gmina Łochów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski z Panią Skarbnik Marią Komuda podpisali z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie budowy wodociągu we wsi Gwizdały oraz wsi Łazy. Koszt całkowity zadania wynosi  2 mln 833 tys. zł, z czego 63,3% kosztów kwalifikowanych to dofinansowanie, pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminnego. W ramach tej inwestycji powstanie odcinek 455 mb wodociągu w Gwizdałach i 2243 mb w miejscowości Łazy.

Celem realizacji tego zadania będzie poprawa warunków życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków rozwoju gminy.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości